Odbiór pakietów startowych – WAŻNE INFORMACJE

Zapraszamy po odbiór pakietów startowych w dniach 12, 13 lub 14 lutego! Godziny i lokalizacja Biura zawodów zamieszczona jest na poniższej grafice. Bardziej szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE.

Po pakiet startowy należy zgłosić się osobiście wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem

Osoby niepełnoletnie oprócz dokumentu powinny posiadać Oświadczenie podpisane przez rodzica lub Opiekuna Prawnego o braku przeciwskazań do udziału w biegu. Wzór oświadczenia tutaj: Oświadczenie Rodzica

Jeśli nie możecie odebrać pakietu startowego osobiście – może to za Was zrobić osoba upoważniona – jeśli przyjdzie do Biura Zawodów z podpisanym dokumentem: UPOWAŻNIENIE.

BIURO ZAWODÓW 2

 

(Przypominamy, że nie ma możliwości udziału w biegu z numerem przypisanym do innej osoby. Jakiekolwiek próby startu w taki sposób będą karane dyskwalifikacją i brakiem możliwości udziału w kolejnej edycji biegu.)

Reklamy