Dokumenty do pobrania

W zakładce dokumenty pojawiły się dwa bardzo przydatne wzory:

Upoważnienie do odebrania pakietu startowego – jeśli chcesz, żeby ktoś mógł odebrać Twój pakiet to wypełnij wzór naszego upoważnienia. Tyko na tej podstawie wydamy Twój pakiet innej osobie.

Oświadczenie rodzica dziecka biorącego udział w  biegu – dokument niezbędny do wypełnienia przez rodzica lub opiekuna prawnego startującego dziecka.

Reklamy

Wylicytuj i pobiegnij z numerem 1 w Biegu Czekoladowym!

Całość dochodu z licytacji przeznaczona na Fundację „Dar Szpiku”.

LICYTACJA TYLKO POD TYM POSTEM: 


Zgłoś swoją ofertę (w PLN) jako komentarz pod postem na Facebooku, kwota oferty powinna być większa od kwoty wcześniej zaproponowanej przez kogoś innego i od ceny wyjściowej.
Początek licytacji dnia 07 stycznia 2017 o godzinie 18:00.

Oferty zbieramy do 11 stycznia 2017 do godziny 18:00 – wtedy nastąpi koniec licytacji.

Jeśli Twoja oferta będzie najwyższa otrzymasz możliwość udziału w Biegu Czekoladowym w Poznaniu, dnia 12 lutego 2017. Jeśli zrezygnujesz – możliwość otrzyma osoba, która zaoferowała cenę niższą niż Twoja.