Bieg Dzieci – ważne informacje!

Numery startowe dla dzieci. Dla wygody rodziców i opiekunów weryfikacja dzieci i wydawanie numerów startowych będzie możliwe także w środę i w czwartek w Biurze Zawodów. Prosimy pamiętać o upoważnieniach! Druk dostępny na stronie:biegczekoladowy.pl w zakładce „Dokumenty”. Pakiety-upominki dla dzieci czekają, jak zawsze, na mecie 🙂

Przypominamy najważniejsze informacje:
Dystanse: 100 m (3-5 lat), 300 m (6-8 lat), 600 m (9–11 lat), 900 m (12–13 lat).
Start i meta: okolice Hotel HP Park nad Maltą w Poznaniu.
Dzieci ustawiają się przy linii startu od godz. 19.00. Starty zaczynamy od biegu na 100 m.

Reklamy